Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації сайту, розташованого на доменному імені brokyiv.com.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

· 1.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

· 1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

· 1.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.

· 1.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

· 2.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту.

· 2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті.

3. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

· 3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

· 3.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення.

· 3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

· 3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

· 3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

· 3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

· 3.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

· 3.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

· 3.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

· 3.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

· 3.1.10. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

4. Зобов'язання сторін

· 4.1. Користувач зобов'язаний:

· 4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

· 4.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

· 4.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

· 4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї Політики конфіденційності.

· 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

· 5.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

· 5.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

· 5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

· 5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

· 5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

· 6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання)

6.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів наступних за днем отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду.

6.3. При недосягненні згоди справа передається на розгляд до судового органу у відповідності до діючого законодавства України.

·7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

·         7.1. Админістрація сайта має право вносити зміни до діючої Політики конфіденційності без погодження з Користувачем.

·         7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту розміщення на сайті brokyiv.com.